Chính sách thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt qua COD hoặc chuyển khoản ngân hàng

Tài khoản Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quyền Minh Vũ

- Ngân Hàng quân đội: MBbank - cn Quán Thánh

- STK: 9538888688888

- Chủ TK: Quyen Minh Vu